loader

Wybuch gazu

Zakończono akcje ratowniczą na miejscu wybuchy gazu, do którego doszło późnym popołudniem 4 grudnia 2019 przy ulicy Leszczynowej w miejscowości Szczyrk. Do eksplozji doszło w domu jednorodzinnym. Na skutek wybuchy został on doszczętnie zniszczony. W budynku mieszkało 9 osób. W chwili zdarzenia na terenie posesji przebywało 8 osób. Na chwilę obecną odnalezione zostały ciała 4 dorosłych oraz 2 dzieci. Akcja w nocy była utrudniona z racji wciąż tlącego się ognia, unoszące się kłęby dymu oraz niską temperaturę otoczenia. Nadal trwają poszukiwania pozostałej 2 osób. W planach jest, włączenie do akcji specjalnie wyszkolonych psów gdy tylko warunki na to pozwolą. Akcja ratownicza będzie prowadzona do momentu odnalezienia pozostałej dwójki mieszkańców. W akcje poszukiwawczą zaangażowanych jest 100 strażaków oraz 50 policjantów. Ratownicy przeszukują gruzowisko centymetr po centymetrze. W budynku znajdował się szer substancji łatwopalnych z racji prowadzonej na posesji działalności w formie serwisu nart. Na chwilę obecną nie ustalono przyczyn eksplozji. Najprawdopodobniej doszło do niej z powody nieprawidłowego funkcjonowania instalacji.